อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
เช็คเมล์
ที่ทำการปกครองตรัง
กรมการปกครอง
รัฐบาลไทย
วิทยาลัยการปกครอง
ศูนย์สารสนเทศฯ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานงบประมาณ
ตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
       
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 ..
 
ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง 2564
 
จำนวนหนังสือ 72 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
สำนักงานอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0118/6236
5 ตุลาคม 2564
05 ต.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ตง 0118/6054
28 กันยายน 2564
28 ก.ย. 2564
สำนักงานอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0118/6057
28 กันยายน 2564
28 ก.ย. 2564
สำนักงานอำเภอ
ที่ ตง 0118/5943
22 กันยายน 2564
22 ก.ย. 2564
สำนักงานอำเภอ
ที่ ตง 0118/5873
20 กันยายน 2564
20 ก.ย. 2564
สำนักงานอำเภอ
ที่ ตง 0118/5088
11 สิงหาคม 2564
13 ส.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0118/4956
4 สิงหาคม 2564
04 ส.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0118/4951
4 สิงหาคม 2564
04 ส.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0118/4850
29 กรกฎาคม 2564
29 ก.ค. 2564
สำนักงานอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0118/4652
22 กรกฎาคม 2564
22 ก.ค. 2564
 
    จดทะเบียนสมรส อุทัยรัตน์..   [4 มิ.ย. 2564]