วาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ระเบียบวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ก.ค. 2563
32 รายการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 พ.ค. 2563
33 รายงานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 เม.ย. 2563
34 รายงานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 มี.ค. 2563
35 รายงานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองตรัง (ศป.ปส.อ.เมืองตรัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 มี.ค. 2563
36 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 ก.พ. 2563
37 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ก.พ. 2563
38 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ม.ค. 2563
39 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ก.ย. 2562
40 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ เดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4