วาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 เม.ย. 2564
2 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 มี.ค. 2564
3 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 มี.ค. 2564
4 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.พ. 2564
5 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ม.ค. 2564
6 รายงานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ม.ค. 2564
7 ระเบียบการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ม.ค. 2564
8 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ธ.ค. 2563
9 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 ธ.ค. 2563
10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4