วาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ก.ค. 2564
2 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 มิ.ย. 2564
3 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 มิ.ย. 2564
4 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 เม.ย. 2564
5 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 มี.ค. 2564
6 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 มี.ค. 2564
7 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.พ. 2564
8 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 ม.ค. 2564
9 รายงานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 ม.ค. 2564
10 ระเบียบการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4