วาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 มี.ค. 2564
2 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.พ. 2564
3 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ม.ค. 2564
4 รายงานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ม.ค. 2564
5 ระเบียบการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ม.ค. 2564
6 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ธ.ค. 2563
7 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ธ.ค. 2563
8 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 8/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ธ.ค. 2563
9 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ต.ค. 2563
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อำเภอเมืองตรัง ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3