วาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเมืองตรัง (กบอ.) ครั้งที่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 พ.ย. 2564
2 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเมืองตรัง (กบอ.) ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 พ.ย. 2564
3 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเมืองตรัง (กบอ.) ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ก.ย. 2564
4 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเมืองตรัง (กบอ.) ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ส.ค. 2564
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 ก.ค. 2564
6 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 มิ.ย. 2564
7 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 มิ.ย. 2564
8 รายงานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 เม.ย. 2564
9 รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 มี.ค. 2564
10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4