ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาดใหญ่แบบบาดาล ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.ย. 2562
82 โครงการ 1.โครงการปรับปรุงระบบประปา (บ้านพรุเตียว) ม.4 2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะมะม่วง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 ต.บ่านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ก.ย. 2562
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา รูปถ้วยทรงแชมเปญ 30 ลบ.ม. และขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านสันตัง ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ก.ย. 2562
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 99 ลบ.ม. (ฝ.99) แบบไม่ตอกเสาเข็ม วันสันติวัน บ้านทุ่งครก หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 ก.ย. 2562
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนวังหัวคด - วังยาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 ก.ย. 2562
86 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้่อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 99 ลบ.ม. (ฝ.99) แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านเกาะปราง หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ก.ย. 2562
87 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 99 ลบ.ม. (ฝ.99) แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 13 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ก.ย. 2562
88 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน่วยบ้านควนดินแดง) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ย. 2562
89 ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบนควน หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ก.ย. 2562
90 ยกเลิกประกาศจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบนควน หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17