ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน่วยบ้านควนดินแดง) ม.4 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ก.ย. 2562
52 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกคลองเมือง ระยะทาง 1,700 เมตร ม.9และ ม.10 ทต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ก.ย. 2562
53 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างประปา ม.3 ทต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ก.ย. 2562
54 ประกาศผู้ชนะ โครงการงานวางท่อขยายจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนวังหัวคต-วังยาง ม.9 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ก.ย. 2562
55 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ก.ย. 2562
56 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ก.ย. 2562
57 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบประปารูปถ้วยทรงแชมเปญ 30 ลบ.ม. และขยายท่อเมนประปา บ้านสันตัง ม.6 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 ก.ย. 2562
58 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาดใหญ่แบบบาดาล ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ ม.3 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ก.ย. 2562
59 ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านพรุเตียว) ม.4 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ก.ย. 2562
60 ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง โครงการขุดลอกหนองช้างตาย ม.9 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17