ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างหอถังประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ก.ย. 2563
32 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอเมืองตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
832
17 ก.ย. 2563
33 เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอเมืองตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1381
17 ก.ย. 2563
34 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร
509
28 ส.ค. 2563
35 คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๑๘๐๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพ่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 มิ.ย. 2563
36 ประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหล่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 มิ.ย. 2563
37 คู่มือการใช้งาน Application Zoom ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มิ.ย. 2563
38 ประกาศอำเภอเมืองตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 พ.ค. 2563
39 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
286
25 พ.ค. 2563
40 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17