ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แบบ ปปช.ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 พ.ค. 2560
152 แบบ ปปช.ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
15 พ.ค. 2560
153 ร่างประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 พ.ค. 2560
154 แบบ ปปช.ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร กิจกรรม ซ่อมแซมสร้างผิวถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายบ้านหนองเอื้อง-นาเมฆ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 พ.ย. 2559
155 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร กิจกรรมซ่อมแซมสร้างผิวถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายบ้านหนองเอื้อง-นาเมฆ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 พ.ย. 2559
156 แบบ ปปช.ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนเขาสามบาตร หมู่ที่ 4 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 พ.ย. 2559
157 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนเขาสามบาตร หมู่ที่ 4 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
11 พ.ย. 2559
158 แบบปปช.ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณพื้นที่สระน้ำพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 พ.ย. 2559
159 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณพื้นที่สระน้ำพรุละหมาด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 พ.ย. 2559
160 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17