ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านในแขวง-บ้านบ่อมะพร้าว หมู่ที่ 5,6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
23 พ.ย. 2560
142 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านในแขวง-บ้านทุ่งควน หมู่ที่ 5,6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 พ.ย. 2560
143 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 พ.ย. 2560
144 ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุนาท่าม - เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 พ.ย. 2560
145 ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 พ.ย. 2560
146 ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการปรับภูมิทัศน์รอบสระทุ่งกอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 พ.ย. 2560
147 ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุนาท่าม - เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 1 ตกบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 2,211,900 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 พ.ย. 2560
148 ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเขาหว้าจง พร้อมศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง หมู่ที่12 ตำบลน้ำผุด งบประมาณ 3,005,700 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 พ.ย. 2560
149 แบบ ปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนลังสาด หมู่ที่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
12 มิ.ย. 2560
150 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17