ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 ม.ค. 2561
122 ประกาศ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
19 ม.ค. 2561
123 ประกาศ อำเภอเมืองตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองใหญ่-ชลประทาน หมู่ที่ 2 ต่อหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ม.ค. 2561
124 แบบ ปปช โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองใหญ่-ชลประทาน หมู่ที่ 2ต่อหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ม.ค. 2561
125 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเขาหว้าจง พร้อมศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ม.ค. 2561
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 ธ.ค. 2560
127 แบบ ปปช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเขาหว้าจง พร้อมศาลา จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ธ.ค. 2560
128 ประกาศ อำเภอเมืองตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเขาหว้าจง พร้อมศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ธ.ค. 2560
129 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ธ.ค. 2560
130 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุนาท่าม-เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ยาว .600 กิโลเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
15 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17