ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 พ.ค. 2561
102 ประกาศ อำเภอเมืองตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 พ.ค. 2561
103 ประกาศ อำเภอเมืองตรัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 พ.ค. 2561
104 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 เม.ย. 2561
105 ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 เม.ย. 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 มี.ค. 2561
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านในแขวง-บ้านทุ่งควน หมู่ที่ 5,6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 มี.ค. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านในแขวง-บ้านบ่อมะพร้าว หมู่ที่ 5,6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 มี.ค. 2561
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ก.พ. 2561
110 ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17