ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรือง ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 มิ.ย. 2565
2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุคงเหลือจากาการรื้อถอนฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
31 พ.ค. 2565
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ขนาด 300 กก. ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 พ.ค. 2565
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 พ.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 พ.ค. 2565
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนสงฆ์ – บ้านนาโยงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
22 มี.ค. 2565
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนสงฆ์ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 มี.ค. 2565
8 #ประชาสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 มี.ค. 2565
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนสงฆ์ ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 มี.ค. 2565
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนสงฆ์ – บ้านนาโยงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19