ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะ โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเถียะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ต.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างหอถังประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกสระน้ำสนามกีฬารังนกฯ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตร
19
06 ต.ค. 2563
7 ประกาศ จังหวัดตรัง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ก.ย. 2563
8 ประกาศ จังหวัดตรัง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเถียะ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ก.ย. 2563
9 ประกาศ จังหวัดตรัง โครงการขุดลอกสระน้ำสนามกีฬารังนกฯ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ก.ย. 2563
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01020004 บ้าน นายคิน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16