ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่ากรอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 พ.ย. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอเมืองตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ต.ค. 2564
4 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ต.ค. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะ โครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
26 ต.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเถียะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างหอถังประปารูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกสระน้ำสนามกีฬารังนกฯ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17