ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ขนาด 300 กก. ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ ขนาด 300 กก. ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน