ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบติงานของฝ่ายบริหารงานปกครอง สำนักงานอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบติงานของฝ่ายบริหารงานปกครอง สำนักงานอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน