ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่ากรอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่ากรอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน