วาระการประชุม
เรื่อง :รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่2/2564
  รายละเอียด : รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองตรัง (ศป.ปส.อ.เมืองตรัง) และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองตรัง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง ชั้น 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน