วาระการประชุม
เรื่อง :รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่1/2564
  รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองตรัง ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน