วาระการประชุม
เรื่อง :รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564
  รายละเอียด : รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเมืองตรัง (กบอ.)
ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน