วาระการประชุม
เรื่อง :รายงานการประชุม ศป.ปส.อ.เมืองตรัง ครั้งที่ 7/2563
  รายละเอียด : รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองตรัง (ศป.ปส.อ.เมืองตรัง) และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเมืองตรัง ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง (ห้องประชุมใหญ่)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน