วาระการประชุม
เรื่อง :ระเบียบการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2563
  รายละเอียด : ระเบียบวาระการประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ชั้น 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน