วาระการประชุม
เรื่อง :รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/2563
  รายละเอียด : รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอเมืองตรัง (กบอ.) ครั้งที่ 9/2563
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน