ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :เชิญประชุม
  รายละเอียด : ด้วยอำเภอเมืองตรัง ได้กำหนดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองตรัง ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ประกอบกับรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการนี้
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง สำหรับผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน