ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะมะม่วง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะมะม่วง แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน