ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยเร็จ-นาท่ามเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยเร็จ-นาท่ามเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน