กิจกรรม : การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายละเอียด :
    วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง ร่วมต้อนรับนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง และคณะผู้ติดตาม ในการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**