กิจกรรม : ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564


รายละเอียด :
     วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. อำเภอเมืองตรัง ได้จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 โดย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชุม ในตำบลผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVIC - 19) อย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564    อ่าน 109 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**