กิจกรรม : ฝ่ายปกครองและตำรวจ ตั้งด่าน หรือ ตรวจตรา ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตรัง


รายละเอียด :
     วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง สั่งการให้ ฝ่ายปกครองและตำรวจ ตั้งด่าน หรือ ตรวจตรา ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ในการขอความร่วมมือประชาชนฯ งดออกนอกเคหสถานหรือที่พักหลังเวลา 22:00 น. ถึงเวลา03.00 น. ของวันถัดไป และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ผลการปฏิบัติ ประชาชน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตรังดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือเพื่อการประกอบอาชีพ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564    อ่าน 51 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**